Η "σφαγή"(καταστροφή) τῶν κριτάμων...

Ἡ «σφαγή»τῶν κριτάμων                                                                   Φωτογραφία 1 Παρ' ὃτι  τό κυρί...